Mariusz Chrostowski

Duszpasterstwo szkolne dla wszystkich!

Niemiecka "Schulpastoral" jako źródło inspiracji dla działalności Kościoła katolickiego w polskiej szkole (na przykładzie Diecezji Łomżyńskiej)
Reihe: Religionspädagogik
Duszpasterstwo szkolne dla wszystkich!
34,90 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Auch als Sofortdownload verfügbar

Varianten:

  • 978-3-643-15115-5
  • 8
  • 2022
  • 284
  • broschiert
  • 34.90
W Polsce, od lat 90, daje się zaobserwować szybkie przemiany w obrębie państwa, społeczeństwa i... mehr
Klappentext

W Polsce, od lat 90, daje się zaobserwować szybkie przemiany w obrębie państwa, społeczeństwa i Kościoła, wyraźnie uwidaczniaj ące potrzebę wzbogacenia polskiego systemu oświaty o programy duszpasterstwa szkolnego. Działalność pastoralna na rzecz szkół wymaga nie tylko określenia ram teoretycznych, ale także silnego zakotwiczenia instytucjonalnego. Sprawdzone koncepcje "Schulpastoral" w Niemczech mog ą dostarczyć w tym zakresie cennych sugestii i stać się źródłem inspiracji. Głównym zadaniem niniejszej pracy jest zatem stworzenie praktycznej, sytuacyjnej i zorientowanej na przyszłość koncepcji duszpasterstwa szkolnego dla Kościoła w Polsce, na przykładzie Diecezji Łomżyńskiej. Nie chodzi tutaj jednak o konstruowanie takiej wizji duszpasterstwa szkolnego, która - w obliczu nasilaj ących się procesów sabnięcia więzi między (modymi) ludźmi a instytucjonalnym Kościoem - byaby czymś w rodzaju "chrystianizacji" środowiska szkolnego za pomoc ą nowych metod, ale o przedstawienie projektu dziaalności duszpasterskiej na rzecz humanizacji szkó.

Mariusz Chrostowski – ur. 1988 w Makowie Mazowieckim, doktor nauk teologicznych w zakresie pedagogiki religii.

Zuletzt angesehen